تعبیر خواب انگور سبز و زرد – تعبیر خواب

او خودش قصه را روایت میکند و از اتفاقات تلخ و شیرین زندگیاش برای مخاطبان میگوید. اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث میشوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد. چیزی که برای همه ما شفاف است، انتخاب انتشارات پرتقال بهعنوان ناشری است که در درجه اول”مخاطب” برایش اهمیت دارد و قرار نیست هر محتوایی را برای سیراب کردن عطش مطالعه در کودکان و نوجوانانِ پارسیزبان به خورد آن ها دهد؛ راحت بگوییم که انتشارات پرتقال دغدغهمند است و میتوان با خیال راحت از بستر امن و محتاطانه کتاب هایش استفاده کرد و لذت برد!

یکی از خصوصیات قابلتوجه پر فروش ترین کتاب های انتشارات پرتقال، تنوع فوقالعاده آن ها است. کتاب دختری که ماه را نوشید یکی از پرفروشترین های نیویورک تایمز و بهترین کتاب های انتشارات پرتقال است. خلاصه که اگر نوجوانی در خانه دارید یا خودتان ایام نوجوانی را سپری میکنید، لذت مطالعه کتاب های نوجوان انتشارت پرتقال را از دست ندهید؛ ما هم در انتخاب بهترین هایش کنارتان هستیم! در این میان سوفی ملاقات های عجیب و غریبی را تجربه میکند؛ ملاقات با پسری که چشم هایش اصلا معمولی نیست و اسبی که بیشتر به گربه ها شبیه است!

انتشارات پرتقال، نشری است که بهسختی میتوان کتاب ضعیف یا کم ارزشتر از حد متوسط در آن یافت؛ با این وجود بعضی از مجموعه هایش به قدری محبوب و تایید شده هستند که ارزش بارها معرفی را دارند! انتشارات پرتقال انواع و اقسام کتاب های کودک را با تضمین محتوا و کیفیت بالای صفحهبندی کتاب ها(جانسخت و مقاوم برای استفاده کودکان) منتشر میکند. انتشارات پرتقال با در نظر گرفتن نیازهای کودکان و نوجوانان 3 تا 15 ساله سعی کرده تا موضوعات و ژانرهای مختلفی را در نظر داشته باشد.

اگر فردی در خواب ببیند که خوشه انگوری دارد که انگور های آن آبدار و فشرده هستند و دپوست نازکی نیز دارند بیانگر این است که به خواب بیننده ثروت و شادی می رسد که برای رسیدن به این ثروت نباید سعی و تلاش زیادی کند. دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. اگر در خواب درختان تاک بسیار بزرگ با انگور فراوان روی انها ببینید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در زندگی بسیار ثروتمند می شوید. اگر زن متاهل ببیند که انگور می خورد ، پس از آن از عشق مردم اطراف خود بسیار لذت می برد ، اما اگر ببیند که آن را فشار می دهد ، این نشان دهنده سود بزرگ و درآمد فراوانی است که به دست می آورد.

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است كه به دشواری به دست آید. اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد و یا اینکه پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت خواب شما نشانه این است که لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظارش را ندارید به شما شادکامی خواهد رسید. اگر خواب ببینید کـه با آرامش و شادی دریک باغ زیبای انگور راه میروید و از انگورها میچینید و می خورید، زندگی شـما مرفه و سرشار از شادی خواهد شد. در ایران تقریبا در تمام نقاط می توان انگور کاشت.

از نظر طب سنتی انگور عسگری دارای طبیعت گرم و تر است، جالب است بدانید که؛ انگور را می توان یک مجموعه فوق العاده و سرشار از خواص درمانی مفید به خصوص بر علیه سرطان دانست و باید گفت که انگور تنها میوهای است که ترکیبات آن شباهت زیادی به شیر مادر دارد. در این زمان نهال انگور؛ در حالت خواب بوده و می توان بدون هیچگونه آسیبی به نهال آن را هرس نمود. مجموعه کتاب های خوب های بد، بدهای خوب ماجراهای ورود دو دوست با نام های«سوفی» و «آگاتا» را روایت میکند که با ورود به مدرسهای عجیب قرار است قصه بسازند!

میشود گفت ماجراهای زیادی در انتظارتان اسـت. انگور چیده شده در خواب بـه این مفهوم اسـت کـه عده اي از آرزوهای شـما در زندگی شخصی تان محقق خواهد شد. اگر خواب ببینید کـه از یکی از اقوام خود کـه مرده اسـت انگور گرفتید، بـه آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. سلام .خواب دیدم رفتم منزل دوستم که در بیداری با این دوستم رابطه ام را قطع کردم .بعد دوست من شام برای خودشون برنج درست کرده بود مثل دمی داخلش انگور بود .من تعجب کرده بودم که این چه غذاییه .فک می کنم یکی یا دو تا از اون انگور داخل غذا رو خوردم.دقیق یادم نیست .

واگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب دیدید به صورت پربار و سنگین باشند یعنی اینکه ثروتی زیاد و شادی آور نصیب شما خواهد شد اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشند ثروت اندکی به شما خواهد رسید که صرف امور جزئی زندگی خواهد شد ولی با این حال شما از رسیدن این ثروت شادمان و احساس رضایت خواهید داشتاگر خواب ببینید که لا به لای انگور یاقوتی شما ، عنکبوت برای خود خانه درست کرده یعنی اینکه دیگران به حقوق ، مال و اموال شما چشم طمع دارند.اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید و اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

اگر خواب ببینید کـه لابه لای انگور یاقوتی شـما عنکبوت خانه کرده، دیگران بـه حقوق و مال و ثروت شـما چشم طمع دوختهاند. اگر خواب ببینید کـه از باغ سبد سبد انگور میچینید، و آنها رابه کسی میبخشید، از شـما خیر و منفعتی بـه دیگران خواهد رسید. اگر ببینید کـه بـه کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین میدهید، خیر شـما بـه کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد. در واقع به تعبیر بن سیرین هر انگوری که ظاهری روشن دارد دلیل بر کسب مال حلال می باشد و هر انگوری پوستی تیره دارد دلیل بر دشواری به دست آمدن مال می باشد.

تعبیر خواب انگور: انگور سفيد به وقت خوردن، دليل بر مالي است كه به دشواري به دست آيد و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دليل بر منفعت اندك بود و هر انگوري كه پوست او سخت بود، دليل كه مالي به دشواري بدست آيد و هر انگوري كه پوست او روشن بود، دليل بر مال حلال كند و هر انگوري كه آب او تيره بود، دليل بر مال حرام بود و هر انگوري كه به ديدار سرخ نمايد، دليل بر عز و جاه كند و هر انگوري به ديدار سياه نمايد، دليل بر غم و اندوه كند و هر انگوري كه شيرين تر و تازه تر بود، دليل بر مال و جاه نمايد و عز وي بيشتر گردد.

اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، نشانه آنست که به پادشاه با سیاست و با هیبت خدمت کند . باید عده اي از مخارج خودرا کاهش دهید زیرا در چند ماه آینده از سود مالی خبری نخواهد بود. منوچهر مطیعی نیز درباره دیدن انگور در خواب می­گوید: در خواب انگور نشان از امید دارد. شرکتهای متعددی نیز در اسرائیل وجود دارند که وسائل و تجهیزات الکترونیکی-کشاورزی را همراه با شیوه های جدید کشت و زرع به کشورهای خارجی صادر میکنند.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. دیدن تاک برای بیمار نشان از درمان و شفا است و برای افراد فقیر ثروت و مال فراوان است. حضرت دانیال می گوید: خوردن انگور سیاه در فصل انگور، غم و اندوه است و خارج از فصل انگور، ترس و بیم است. برای آنکه زوایای این بحث به­خوبی روشن شود، سزاوار است که به ریشه­ها و عوامل فساد اخلاقی مسلمانان در آندلس پرداخته شود؛ چه شد که مسلمانان اندلس به این دام مخرب گرفتار آمدند و از آن اوج عظمت به حضیض ذلّت دچار شدند؟

2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه براي كسب لذت مرتكب خطايي خواهيد شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهيد سپرد . بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است. اگر خواب ببینید که لابه لای انگور یاقوتی شما عنکبوت خانه کرده، دیگران به حقوق و مال و ثروت شما چشم طمع دوخته اند. اگر خواب ببینید کـه از باغ انگور دیگری میچینید، و برای خودتان بر میدارید، یا دیگری بشما گفت انگورهای باغ مـن را برای خودت بچین، بـه ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد. تجربه انتخاب کتاب مناسب برای کودکان و نوجوانان بهاندازه به دنیا آوردنِ آن ها، تصمیم چالشبرانگیزی است! دخترکِ 12سالهای که دنیایش را کتاب ها پر کردهاند و هیچ کتابی در دنیا نیست که نخوانده باشد! او به همراه تعدادی از دوستانش تنها کسانی هستند که میتوانند از آدم های شهر در برابر زامبی های غولپیکر دفاع کنند و البته یکی از آن ها که نسبت به همه غولپیکرتر است، نقشه های بزرگی برای جک و دوستانش میکشد!

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک این پرتقال ها که علامت نصب شده تجاری روی آنها نشان می دهد تولید رژیم اشغالگر قدس است از طریق برخی میوه فروشی های سطح شهر تهران عرضه شده است.پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد این نوع پرتقال از چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه و از طریق یکی از واردکنندگان معروف میوه به کشور وارد و در بخش هایی از تهران توزیع شده که به خاطر هوشیاری مردم و برخی فروشندگان به سرعت جمع آوری شده است.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در این باره به خبرنگار مهر توضیح داد: «مقداری از این نوع پرتقال تحت پوشش کارتن های ساخت کشور چین به یکی از بازارهای میوه ما منتقل شده بود که با هوشیاری ناظران سازمان میادین حتی یک عدد از این نوع پرتقال در میادین شهرداری عرضه نشد.»صفایی با ابراز تاسف و تعجب از ورود چنین محصولاتی به کشور گفت: «بررسی های ما نشان می دهد این نوع پرتقال با برچسب (jaffa sweetie israel-po ) و در پوشش صوری جعبه هایی که نشان می دهد ساخت کشور چین هستند از گمرک عبور کرده است.»وی افزود: «سازمان میادین به محض اطلاع از این موضوع سریعاً از طریق حراست کل شهرداری تهران نهادهای نظارتی و حراستی را در جریان این تخلف آشکار قرار داد.»صفایی خاطرنشان کرد: «پیگیری ها مشخص کرد ظاهراً این نوع پرتقال از طریق مبادی رسمی و به واسطه یکی از واردکنندگان معروف میوه به کشور وارد شده و در سردخانه ای در اطراف تهران متعلق به فرد یاد شده نگهداری می شده است و دو عمده فروش در تهران نیز این نوع پرتقال را بین خرده فروشان توزیع کرده اند.»صفایی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود این میوه ها از چه مجرایی به کشور وارد شده، اظهار داشت: «ما نگرانی خود را از بروز چنین اتفاقاتی اعلام می کنیم و خواستار برخورد شدید قضایی با عوامل وارد کننده و مسوولان سهل انگار هستیم.»وی تاکید کرد: «سازمان میادین به عنوان مهم ترین شبکه عرضه میوه و تره بار شهر تهران به مردم شریف اطمینان می دهد با دقت و حساسیت این قبیل موضوعات را پیگیری کرده و اجازه نخواهد داد عده ای سودجو آموزه های دینی و انقلابی مردم مومن تهران را نادیده بگیرند.»در همین حال ایلنا گزارش داد این پرتقال های اسرائیلی در جعبه های چینی به کشور وارد شد که دارای مجوز از وزارت بازرگانی نیز بوده است و این وزارتخانه در ترخیص این مرسوله متوجه اسرائیلی بودن این پرتقال ها نشده است.براساس گزارش این خبرگذاری پرتقال اسرائیلی وارداتی طی دو روز گذشته در تهران، کرج و سایر شهرستان های استان تهران توزیع شد.پس از آنکه در دو روز اخیر این پرتقال ها در سازمان میادین میوه و تره بار مرکزی تهران و میوه فروشی های سطح شهرهای استان تهران به طور گسترده توزیع شد، سازمان میادین شهرداری تهران امروز در بازرسی و نمونه برداری های خود پیش از آنکه این محموله در میادین زیر نظر شهرداری توزیع شود، از این موضوع آگاه شده و پرونده را به مراجع قانونی ارجاع کرد و خواستار برخورد قضائی با متخلفان شد.گفته می شود این پرتقال ها توسط «ق.ا» که واردکننده بزرگ موز و میوه در کشور است وارد شده و با شناسایی و پلمپ سردخانه ذخیره این محموله، از توزیع مابقی پرتقال ها جلوگیری خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید