جفت¬ماندگی به دو صورت اولیه و ثانویه رخ می¬دهد

اتصال جفت با رحم در ماههای آخر آبستنی سست تر گردیده و این عمل در 5 روز قبل از زایمان با ترشح هورمون استروژن انجام می گیرد.بنابراین در گاوی كه پنج روز دیر تر یا زودتر از موعد مقرر وضع حمل نماید احتمال بروز جفت ماندگی افزایش می یابد. تحقیقات نشان میدهد گاوها در صورت جدایی از گاوی که اغلب در کنارشان است، استرس میگیرند و در واقع مثل انسان نیاز به یک دوست نزدیک دارند. علائم بیماری بستگی به سطح ایمنی گله ها دارد .

علاوه بر نکات ذکر شده کنترل شرایط محیطی و عوامل تنش زا و نیزاستفاده از تیپ های ژنتیکی برتر در گله به نحو چشم گیری در کاهش و کنترل بیماری ها نقش دارد، در سطور زیر به برخی از بیماری های شایع در گله های گاو شیری و گوشتی اشاره می گردد. بالاترین میزان بیان گیرنده 2در مرحله پرو استروس و کمترین میزان آن مربوط به اواخر فاز لوتئال بود.

در موقع خريد بايد به شکل و هيکل حيوان و اندام و جثه دام و بالاخره جنس و سن آن کاملاً توجه شود و کليه مزايا و محاسن مربوط به استعداد پرواری در نظر گرفته شود. از وضعیت طبیعی خود به سمت چپ یه راست منحرف گردد. لنگش پس از ورم پستان دومین بیماری پر هزینهدرگاوداریها است که به شدت عملکرد اقتصادی واحد را تحت تٲثیر قرار می دهد هر مورد لنگش می تواند در صد بالائی از حذفهای اجباری گله را به خود اختصاص دهد پوشش کف بستر، طراحی بهاربند ومدیریت تغذیه نقش بسزایی درلنگش ایفامیکند. ۱۰- یکی از موثرترین روشها برای تغذیه گاوها براساس توان تولیدی، دستهبندی آنها است.

حائریزاده – بنده در اطراف مطبوعات و این جریانات اخیر چون تمام آقایان چه افراد اکثریت مجلس شورای ملی چه اعضاء مجلس سنا اقدام و مذاکره فرمودهاند محتاج نیست که بنده بار دیگر بیایم موضوع را مطرحش کنم و اختلاف کلمهای نیست و من نمیدانم چطور میشود یک موضوعی که طرف اتفاق مجلسین است دولت چرا توجه نمیکند دولت باید آخر با مجلسین کار کند اگر محلسین با دولت موافق نباشند دولتی وجود نخواهد داشت و این رویه چیست که من هنوز نمیدانم یک مملکت شتر گاو و پلنگی است من یک موضوعات خیلی کوچکی است که میخواهم تذکر بدهم چون شب خوابیده بودم صبح هم اسم نویسی کرده بودم که بیایم اینجا صحبت بکنم یکی موضوع مدیر روزنامهایست که در بهبهان گرفتهاند حبسش کردهاند سید محمد مرتضوی است که مدیر روزنامه فریاد بشر است و این کسی است که راجع به آن قاچاقها چیزهایی نوشتهاست و یک مقداری از قاچاقهایی که شده اسم بردهاست او را بیک بهانههایی حبس کردهاند او شکایتی کردهاست که من را نمیگذارند مکاتبه بکنم در توقیف و حبس هستم این را خواستم خدمت آقایان اکثریت تذکر بدهم که حالا که برای مطبوعات کمک میکنند برای این سید بدبختی که در بهبهان بجرم این که حرف زده و چیزی نوشته اقدامی بکنید و یادی هم از او بشود (دکتر بقائی – در حکومت رزمآرا همه سادات باید بروند بحبس آقای حائریزاده یک موضوع دیگری از بافت کرمان محمد خوارزمی که گویا آموزگار است او هم شکایتی کرده بود که بنماینده محترم آنجا آقای ناظرزاده دادم که ایشان وعده دادند کمک بفرمایند و رضایتش را فراهم بیاورند (ناظرزاده – راجع به تاخیر رتبه بود) یک مراسلهایست مربوط به آن مدیر روزنامهایست که خودش نتوانسته مکاتبه بکند پسرش شکایت کردهاست این راهم تقدیم بمقام ریاست میکنم یک موضوع دیگری که خواستم عرض کنم موضوع نفت است چون راجع به نفت من عقیده دارم که در شور اول لازم نیست که زیاد صحبت بکنیم و پیشنهاداتی باید تقدیم بشود و در کمیسیون تصمیم بگیرند و در شور ثانی این کار بی سرو صدا و بی هیاهو خاتمه پیدا بکند ولی مع التاسف دولت قلمها را شکست فشار به آنها وارد آورد و موجب شد که بیشتر در مجلس در اطرافش بحث بشود ما وقتی در خارج روزنامه نداریم که مطالب را بسمع جهانیان برسانند باید در مجلس در اطرافش صحبت کنیم من کسی را از ایرانیها سراغ ندارم که طرفدار تضییع حق ملت ایران باشد (صحیح است) یک نفر از رجال معمر بمن میگفت ما گرفتاریم نمیتوانیم مثل شما مقاومت بکنیم ولی چارهای غیر از این رویه یست از بس در این صد و پنجاه سال هر کس برای احقاق حق ملت ایران و بضرر غاصبین حقوق ملت ایران بود برای او انواع بدبختی و شداید پیش آمد کردهاست مردم وحشت زده هستند از این مارمرده هنوز میترسند وحشت دارند والا من نه در این مجلس و نه در مجلس سنا نه در سایر طبقات کسی را سراغ ندارم که دل پرخونی از وحشت نفت نداشته باشند، تا حالا یکنفرهم نگفتهاست که خوبست این نفت بدست کمپانی با همین مظالمی که داشتهاست ادامه پیدا کند تا حالا در اطراف این موضوع یکنفر بامن صحبت نکردهاست منتهی حرفها مختلف است، سلیقهها نظرها پیشنهادها متفاوت است پس از بحث زیاد به این نتیجه رسیدیم که رویهای را که حکومت انگلستان خودش درباره خودش میکند چه ضرر دارد که ملت ایران همان رویه را درباره خودش همل کند.

که هر دو کاربرد شیری و گوشتی را دارد و بهترین نژاد گاو برای تولید فراوردههای گوشتی محسوب میشود. نژادهای گوشتی معروف شامل گالووای، آبردین آنگوس، هرفورد، شورت هورن، شاروله، لیموزین، سمینتال، براهمن، سانتاگتروس و برانگوس میباشد. هزینه های لنگش شامل درمان ، کاهش تولید شیر ، کاهش عملکرد تولید مثلی و افزایش حذف می باشد . نسبت NEFA به کلسترول (NEFA : Cholesterol) به عنوان شاخصی کاربردی برای عملکرد کبد و بررسی وضعیت کبد چرب مورد استفاده قرار می­گیرد. تبصره: در هر صورت کلیه واحدهای دامداری، کارخانجات یا کشتارگاهها باید نسبت به تبدیل، محو یا دفن تلفات و ضایعات خود، به نوعی که باعث شیوع بیماری یا انتشار آلودگی نشود، اقدام کنند.

فلونیکسین داروی انتخابی در این مورد است که باعث وقفه در سنتز آمین های وازواکتیو و سا یر واسیطه های التهابی می گردد . دامهای مبتلا به بروسلوز ، معمولا در اولین دوره آبستنی دچار سقط جنین می شود كه در هنگام بچه اندازی دامها و تا مدتها بعد از آن با دفع ترشحات شدیدا آلوده رحمی ، باعث می شود محیط اطراف ، مزارع و مراتع به شدت آوده شوند كه این عمل زمینه مساعدی برای آلودگی سایر حیوانات و انسان ایجاد می كند .

در این عارضه شیردان از محل طبیعی خود بطرف زیر شكمبه و به سمت چپ دیواره حفره شكمبه حرکت میکند. بخار گرم موکوس (خلط) را شل میکند و سفتی آن را کاهش میدهد. تیم دکترساینا برای ارتقاء سطح سلامت شما خدمات مشاوره آنلاین پزشکی را با بهترین کیفیت ارائه میکند. این گاو هم بهعنوان گاو شیری و هم بهعنوان گاو گوشتی مورداستفاده قرار میگیرد و بهطور میانگین حدود 640 کیلوگرم شیر، در هر دوره شیردهی تولید میکند. این گاو روزانه حدود 900 گرم افزایش وزن دارد.نژاد نجدی و نژاد دشتیاری نژاد دو نوع دیگر از گاوها هستند که هر دو کاربرد شیری و گوشتی را دارد و میزان شیردهی آن در هر دوره به ترتیب حدود 580 کیلوگرم و 960 کیلوگرم هست.

این مجتمع های دامپروری توانستند با بالا بردن نرخ بازده ای هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی تا حدود بسیار خوبی به نیازها را پاسخ دهند . یكی از بیماری ها ی مشترک بین انسان و دام ،كه فوق العاده عفونی و قابل انتقال است بیماری هزار چهره بروسلوز یا تب مالت بوده كه گروه بسیار زیادی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا می سازد .

5- گروه گاوهایی که دوره خشکی آنها رو به اتمام است. سایت دامداری ، سایت تخصصی آگهی های فروش حیوانات زنده و خدمات دام ، از قبیل فروش گوسفند ، فروش بز، سگ ، گربه ، گاو ، اسب ، ماهی و آکواریوم ، زنبور ، عسل ، مرغ ، خروس ، پرنده ، جوجه ، تخم مرغ و سایر حیوانات و پرندگان و خزندگان ، و خدمات و لوازم حیوانات زنده میباشد .کاربران میتوانند با درج آگهی رایگان، اقدام به فروش حیوانات و دام های خود نموده ، و از خدمات سایت دامداری استفاده نمایند .

خریداری میکند و یک بز خریدار میکند یک آن میمیرد باز هم ۶ بز داشته میباشد .اگر مالدار ۵ گوسفند یکی ان میمیرد باز هم ۴ گوسفند می داشته میباشد ؛اگر مادار یک گاو خریداری میکند و ان میمیرد هیچ چیزی برای ان باقی نمی ماند. حکم محکمه نظامی لار را به یکی از شعب دیوان کشور نقص کرد و صریحا در من حکم تذکر داد که محکمه نظامی بهیچوجه شایستگی و صلاحیت رسیدگی بدعاوی قبل از اعلام حکومت نظامی را ندارد این حکم دیوان تمیز که قاطع مباحثات مربوط صلاحیت دادگاههای نظامی میباشد درجه مسئولیت آقای دادستان کل را ثابت میکند.

این نوع گاو نیز هم بهعنوان گاو شیری و هم بهعنوان گاو گوشتی مورداستفاده قرار میگیرد و این نژاد بیش از 1450 کیلوگرم شیر در هر دوره تولید میکند. جالب است بدانید که مرغ سبرایت پس از رسیدن به سن بلوغ 650 گرم و خروس سبرایت 800 گرم وزن پیدا خواهد کرد، در حالی که یک مرغ معمولی گوشتی بین 1/5 الی 2 کیلو گرم وزن خواهد داشت. گاوهای گرنزی اندکی دیرتر از گاوهای جرزی بالغ می شوند و قدرت چرای آنها هم به خوبی گاوهای جرزی نیست رنگ بیشتر گاوهای گرنزی زرد آهویی است که گاهی لکه های سفیدی نیز دارد.

بنابراین باید در خریداری آنها دقت لازم را داشته باشید و در حد امکان خروس اصیلی را انتخاب کنید. بديهي است كه در مسير برگشت لازم است تا گاوآهن خاك را خلاف جهت مسير رفت منحرف نمايد، لذا قبل از آغاز مسير برگشت بايد با راهاندازي سيستم وارونهكن، طرف ديگر گاوآهن را استفاده نمود. گاوهای تاپ این نژاد تا 30 تن تولید در سال را داشته اند. چکیده : بیماری ها یکی از دلایل عمده در کاهش محصولات گاوهای شیری و گوشتی ذکر میشوند.آگاهی داشتن از عوارض و علائم بیماری ها به دامدار در اجرای طرح های بهداشتی کمک کرده تا از مشکلات بهداشتی و شیوع بیماری بکاهد.

ورم پستان یکی از مشکلات جدی اقتصادی در گله های گاو شیری بوده و همچنین یك بیماری پیچیده و پرهزینه است .كاهش تولید شیر،كاهش كیفیت شیر،هزینۀ كارگر اضافی، افزایش نرخ جایگزینی گاو،هزینۀ دامپزشك و هزینه های درمان همه اهمیت كنترل موثر بیماری را تقویت می كنند. در گله هاییكه واكسینه نشده اند سقط جنین در دام و شیوع سقط در گله مهمترین علامت بروز بیماری می باشد . مهمترین ترکیباتی که موجب ظهور رنگ در گوشت می شود رنگدانه هایی هستند که برخي طول موج هاي نور را جذب کرده ، ساير نورها را منعکس ميکنند . اهميت پرورش نژادهاي ممتاز گاو ازنظر افزايش شير و گوشت از ديرزماني موردتوجه بشر قرار داشته است .

طعم تخممرغ و مزه گوشت بسيار مطلوب است. چشمهاى درخشان و عقابى و نارنجى رنگ بوده و رشد تاج و ريش اغلب کم است، تاج در خروسها قرمز تيره و در مرغها قرمز معمولى است. رنگ حنایی باعلامتهای سفید رنگ روی بدن ، پوست زرد رنگ و پوزه نخودی رنگ از مشخصات این نژاد می باشد. تیغه ها بر روی اتصالیها که روی محور گردنده افقی سوار شده اند پیچ و مهره شده اند. بدیهی است که توسعه هر واحد باید متناسب با سیاست ها و راهبردهای اعلام شده توسط معاونت امور دام وزارت جهاد باشد.

رنگ این نژاد بصورت ابلق سیاه و سفید بوده و کلیه خصوصیات شیرواری را دارا می باشد و میزان تولید سالانه شیر آن در سال 1999 در حدود 10 تن اندازه گیری شده است. مقدار چربی شیر در این نژاد مورد توجه نبوده و مقدار چربی شیر آنها در حدود 4/3 تا 2/4 درصد متغیر است . در صد پروتئین شیر این نژاد در حدود 11/3 درصد گزارش شده اشت. ۱۲- اگر گاوها آب نخورند، شیر تولید نمیکنند و اگر آب سالم و تازه مصرفکننده ، شیر بیشتری تولید خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید