خاطرات علینقی عالیخانی/نوار ۱۲ – ویکینبشته

ولی روش کار به این صورت بود یعنی تفاوتها متأسفانه در خیلی از موارد بصورت سطحی انجام میپذیرفت و اما البته در مورد آذربایجان ما هم با این برنامهها کمک کردیم که منابع تازهای را بخش خصوصی ایجاد بکند مانند کارخانه قند در خوی کارخانه سیمان در صوفیان و واحدهای دیگر صنعتی در تبریز و شهرهای دیگر. بهرحال در دسامبر ۱۹۶۵ به همراه هیئت نسبتاً بزرگی که هفده هیجده نفر بودند به روسیه رفتم و حدود هیجده روز در آنجا بودیم و مذاکرات مفصلی با مقامات وزارت بازرگانی و کمیسیون همکاری فنی با کشورهای خارجه کردیم. هدفهای کلی یاد شده اعتباری در حدود ۷۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شدهاست.

علاوه بر این اعتبارات وزارت آبادانی و مسکن از محل منابع مالی که در اختیار سازمان مسکن است در حدود ۴۰۰ میلیون ریال برای ایجاد برخیاز ساختمانهای ضروری دولتی در دوران برنامه چهارم سرمایهگذاری خواهد نمود. هزینه توسعه تاسیسات برق در برنامه چهارم اعم از تأسیسات تولید شبکههای انتقال و توزیع نیر معادل ۴۸ میلیارد ریال برآورد میگردد که معادل ۳۸ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات برنامه چهارم و ۱۰ میلیارد ریال دیگر از محل درآمد شرکتها و مؤسسات برق کشور و با وام مشترکین تأمینمیگردد. میزان کل سرمایه گذاری در صنعت گاز چنانکه در جدول شماره ۳ آمده بالغ بر ۲۴،۸ میلیارد ریال خواهد بود، از ۲۴،۸ میلیارد ریال مذکور ۲۱،۶۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی تأمین خواهد گردید و بقیه از درآمدهای اختصاصی شرکت ملی گاز ایران تأدیه خواهد شد.

این شفاخانه به صورت مربعی شکل ساخته شده بود و مساحتی بالغ بر 1000 متر داشت. دلیل این نظریه این است که در گذشته تپه های آتشگاه، قلعه دختر، اشتهارد و کلاک جایی برای خبر رسانی و دیده بانی بوده اند و در آن آتش می افروختند. ۲ – گرایش محسوسی که در جهت جوانتر شدن جمعیت در سالهای اخیر پدید آمدهاست طی دوره برنامه چهارم خاصه در مورد گروه سنی تا ۲۰ سالهادامه خواهد یافت. ۲ – هدف کلی عمران ناحیهای در برنامه چهارم عبارت است از شناسایی منابع و امکانات توسعه مناطق مستعد و تعیین قطب یا قطبهای توسعه در هرمنطقه و تمرکز سرمایهگذاری در آنها به منظور تحصیل حداکثر بازده و تسریع آهنگ رشد اقتصادی کشور.

هزینه اجرای طرحهای عمرانی ناحیهای در برنامه بخشهای مربوط (کشاورزی، آبیاری، صنایع، ارتباطات و غیره) منظور گردیدهاست و علاوه برآن جهت تأمین هزینههای اداری و تشکیلاتی و به منظور انجام مطالعات ضروری اعتبار مورد نیاز عمران ناحیهای به میزان ۳،۶ میلیارد ریال پیشبینیگردیدهاست. سفر با قطار همواره بیشترین تعداد متقاضی از میان مسافران را داشته، پس بهتر است رزرو بلیط قطار را به روزهای نزدیک به حرکتتان موکول نکنید و با مطمئنترین در سامانه علی بابا اقدام به رزرو بلیط قطار کنید.

در زمان جنگ میان ایران و روسیه مصادف با حکومت قاجار، حدفاصل سال 1804 تا 1824 میلادی از ارگ تبریز یک دیوار (قلعه) نظامی ساخته شد. عدهای از صاحبان صنایع، روزنامهنگارها و از تمام طبقهها، دانشگاهیان، اشخاص خیلی مختلف در میان اینها دیده میشد. این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. این قانون در تاریخ ۷ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات – مصوب ۲۶ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا.

۵ – تعدیل توزیع کنونی جمعیت در کشور و کاهش تراکم آن خاصه در تهران و تقلیل آهنگ مهاجرت به این شهر، ایجاب مینماید که سیاست عدمتمرکز اداری که طی برنامه سوم آغاز شدهاست با سیاست عدم تمرکز امور عمرانی توام گردد و در بعضی از شهرستانهای کشور قطبهای مهم توسعهعمران به وجود آید. سطح کشت محصولات کشاورزی که در پایان برنامه سوم معادل ۷،۱ میلیون هکتار میباشد در پایان برنامه چهارم به ۷،۵۵ میلیون هکتار بالغخواهد گردید. در سومین برنامه راهبردی توسعه دانشگاه، موضوع دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست به عنوان یک محور مشخص، مورد توجه مدیران و برنامهریزان دانشگاه قرار داشته و اقدامات عملی و شاخصهای کلیدی عملکرد جهت دستیابی به جایگاه شایسته دانشگاه به عنوان یک نهاد پیشگام اجتماعی در زمینه توسعه پایدار آورده شده است.

هتل بین المللی تبریز با وجود فضای سبز زیبا و رستوران روباز با استخر زیبا و بزرگ، رستوران سرپوشیده و کافی شاپ و ارائه خدمات و غذاهای بین المللی و موقعیت مکانی مناسب نسبت به ساختمان های تاریخی همچون خانه شهریار و غیره مکان اقامتی دوست داشتنی ارزیابی شده است. در اواخر این قرن ، هنگامی که به عنوان منطقه اصلی بین فضای داخلی ایران و دریای سیاه قرار گرفت و برای مدتی کوتاه با وجود جذب سرمایه اقتصادی به مکانی تجاری تبدیل شد. من پس از این سفر جریان را به عرض اعلیحضرت رساندم و ایشان چندی بعد به شوروی سفر کردند و در آن سفر با مقامات آن کشور درباره کارخانه ذوب آهن مذاکره شد.

و البته این جریان خیلی به من برخورد و وقتی به اعلیحضرت ماجرا را گفتم ایشان هم سخت برآشفته شدند و از من پرسیدند که چه باید کرد و من نظر خودم را به ایشان گفتم که ما اصولاً هیچ دلیلی نداشته که در این سالیان دراز منتظر نظر و تعمیم یک شرکت آلمانی بشویم و اصولاً هیچوقت نفهمیدم به چه دلیل این کار را منحصر کرده بودند به مذاکره با کروپ و به ایشان گفتم که در مسافرتهائی که من مثلاً به کشورهای اروپای شرقی کردم، هم چکسلواکها و هم روسها را علاقمند به ایجاد ذوب آهن در ایران دیدم و بخصوص شوروی در هندوستان هم همین کار را انجام داده.

اصولاً باید به شما بگویم که این نزدیکی که ما با کشورهای شرقی و بخصوص با شوروی ایجاد کرده بودیم در مردم یک آرامشی بوجود آورده بود و احساس میکردند که این تفاهمها جنبههای دیگری هم داشت و واقعاً نتیجه زحمات اعلیحضرت بود. آذربایجان شرقی از استانهای بزرگ و پرجمعیت کشور به حساب میآید که در شمال غرب کشور واقع شده است. رودخانه آجي چاي (تلخه رود) از قسمت شمال وشمال غرب تبريز مي گذرد وبعد از طي مسافتي قابل توجه در دشت تبريز به درياچه اروميه مي ريزد ومهرانرود از ميانه تبريز مي گذرد که اکثراَ در فصول مختلف سال بي آب است.

یا میتوانستیم بعنوان نمونه کارخانه کود شیمیائی در شمال ایران ایجاد بکنیم و نگران ماده اولیه آن که کار است نباشیم. این موزه در یکی از سالن های کاخ اصلی گلستان با نام موزه مخصوصه فعالیت خود را آغاز نمود که از آن به عنوان یادگاری از سفر ناصرالدین شاه به فرنگ یاد می کنند. لباس های ترک نیز در بازار تبریز محبوب هستند و قیمتی مناسب دارند. بنابراین این ایجاد لوله گاز و فروش آن به شوروی به ما امکان میداد که دست کم مقداری از این گازها را به هدر ندهیم و از این گذشته یک مکان تازهای برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بوجود آمد چون در مسیر همین لوله گاز ما میتوانستیم صنایع زیادی را ایجاد بکنیم که اگر لوله گاز نبود حتما باید در خوزستان و جنوب ایران بوجود میآمدند.

بنابراین پاکروان در این جریان مسئولیتی نداشت ولی با لبخندی که آن مقام وزارت اطلاعات یا تبلیغات زد، متوجه شدم که قضیه چیز دیگری است و این نوع اشارهها و ریشخندها در اینگونه روزنامههای کاملاً گمنام بی دلیل و بدون اجازه نیست. من وقتی دیدم که او کارهای صنعتی را از عهدهاش بر نمیآید، فکر کردم که دلیلی ندارد که کارهای ذوب آهن را از راه او انجام ندهم و پیش خودم هم تصور میکردم که در هر حال اگر هم از عهده کارش به صورت خوب بر نیامد همیشه امکان تغییرش میتوانست باشد، بنابراین فکر کردم که خودم دیگر مدیر عامل ذوب آهنی که هنوز در ایران بوجود نیامده نباشم و این کار را محول به شیبانی بکنم بعد هم ببینیم که چه نتیجهای میگیریم.

من هم این جریان را بعرض اعلیحضرت رساندم و ترتیب پذیرائی از این شخص را پیشبینی کردم و حتی چندین روز کار خودم را آزاد گذاشتم که بتوانم با آلمانها درباره ذوب آهن مذاکره بکنم. از بیرون ، خانه های مسکونی آنقدر به یکدیگر شبیه هستند که ممکن است در روستا به راحتی گم شوید. پارک ولیعصر یکی از زیباترین پارکهای شهر تبریز به حساب میآید و در نزدیکی پارک باغلارباغی واقع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید