ساکنین آنجا سر و بزرگ ندارند

افراد سنگین تر، جوان تر و مردان روده بزرگ بلندتری دارند. از طرفی حذف فیبرهای گیاهی مانند سلولز سبزیجات و میوه ها و سبوس غلات موجب می شود که مواد دفعی کافی نباشد و در نتیجه حرکات روده ای نیز در دفع مواد مؤثر واقع نشود. دریاچه ممرز یا ارواح بهدلیل ساختار جنگلی و بکری که دارد پناهگاه بسیاری از موجودات وحشی است. جهت اقامت مسافران و توریستها، هتلها، مسافرخانهها و اقامتگاههای بسیاری در کازرون و شیراز وجود دارند. 42-مهم ترین نقش شهرهای ایران را نام ببرید:1- نقش زیارتگاهی مانند شهرهای مقدس مشهد و قم که به دلیل وجود زیارتگاه ها مورد توجه زائران است.2-نقش دانشگاهی مانند شهرهای تهران و تبریز به دلیل اقامت دانشجویان از سراسر کشور.

می توانید چادرتان را در زمین های اطراف برپا کنید و از اقامت در طبیعت لذت ببرید. عکس و فیلم دریاچه ارواح نوشهر یا همان دریاچه ممرز، در ادامه این مقاله نمایش داده میشود تا با زیباییها و شگفتیهای دریاچه ممرز و جنگل سرسبز اطراف آن بیشتر آشنا شوید. هدف از تهیه این مجموعه آشنایی عموم مردم با مفاهیم پایهای امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ خواندن متون اصیل است. در حقیقت دریاچه حوض سلطان شامل دوچالهٔ جدا از هم به نام ” حوض سلطان ” و ” حوض مره ” است که مجموعه آن بیشتر به نام حوض سلطان معروف شده و کمتر از حوض مره یاد میشود.

پیرمردها هم ماندهاند. هر که توان به بازو داشته راه قزوین، مشهد، کرج و تهران را در پیش گرفته برای کار. شاهد دیگر بر این موضوع این است که رودی بکه از کوهستان مرکزیب(راسمند و کزاز) در دشت ساوه و آوه روان میشود، همین «قره چای»یا«قره سو»ی کنونی است که نام دیگر و کهن آن زرّین رود است.زرّین رود یا رودخانه زرینه از کوههای جنوب غربی(رشتههای شرقی کوهستان الوند)سرازیر شده، پس از التقا و برخورد با رودخانه مزدقان، از کوههای شمال غربی ساوه(رشتههای شرقی کوهستان خرقان) در شیبگاه دشت ساوه به سوی کویر قم رفته به دریاچه حوض سلطان میریزد.این زرّین رود، در میان مردم قدیم هم سابقه طولانی داشته.

برای آن که رودکی این کار را به ترغیب او انجام داده است و در این هنگام رودکی هنوز در دربار بود. جوایز درنظرگرفته شده برای برگزیدگان این مسابقه نیز شامل ۱۲ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، ۲۴ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و ۳۱۳ کارت هدیه نقدی (به ارزش یک میلیون ریال) خواهد بود. از نظر ارزش فضایی، دریاچه هامون و شهر سوخته به عنوان سایت بینالمللی، رودخانه هیرمند در سایت ملی، قرار دارند. اما پر شدن مجدد آن به عنوان نشانههای نزدیک زمان ظهور، مستندی ندارد و وجه استناد جناب بروجردی مشخص نیست.

آرامش در کنار این دریاچه به اندازهای است که حتی دقیقهای هم نمیتوان آن را از دست داد. ولی متاسفانه با آغاز مناقشه قره باغ که منجر به اشغال تاسف بار بخش مهمی از خاک جمهوری آذربایجان توسط ارمنستان گردید این پل ها بلا استفاده مانده و به علت وضعیت خاص و خالی از سکنه کرانه شمالی رود ارس و حساسیت های نظامی همسایگان شمالی ایران، سال های سال است که هیچ گونه ترددی از هیچ یک از پل های فوق الذکر صورت نگرفته و اکثر این پل ها در اثر عدم توجه دچار تخریب شده و نیاز به مرمت اساسی دارند.

در ستارهشناسی، یکی از دهانههای برخوردی سیاره تیر به نام این شاعر فارسیزبان دهانه رودکی نامیده شدهاست. یکی از ویژگی های اصلی این دریاچه زلال بودن بیش از حد آن است، به طوری که جسمی در عمق ۴۰ متری به راحتی دیده خواهد شد. بخش بزرگ شعر های او که با دریغ به ما نرسیده است، همان مثنوی های اوست. رودکی در مثنوی سرایی نیز از پیشوایان است. بزرگترین کار او در این زمینه نظم کلیله و دمنه در قالب مثنوی است. این مکان دارای کافه و رستوران است. بقعهٔ آرامگاه رودکی دارای پلانی هشت ضلعی و گنبدی دایرهای شکل در بالای آن است.

اگر شرح مؤلف حدودالعالم در بارة درياي خزر، كه طول و عرض آن را برابر دانسته و آن را فاقد خليج معرفي كرده صحيح باشد، پس بايد يا درياي خزر در طول حدود يك هزار سال از زمان تأليف كتاب تاكنون تغييرات بسياري كرده باشد و يا اينكه اصولاً چنين شرحي در بارة اين دريا نميتواند صحيح و دقيق باشد. اشعار غنایی و تعلیمی وی راه را بر بزرگان زیادی بازکردهاست و از این رو همواره آیینهای پاسداشت مختلفی برای این شاعر پارسیزبان برگزار میشود.

اگر چه هنوز تا تابستانهای گرم و بیآبی حاصل از آن، چند ماهی فاصله وجود دارد اما چنانچه فکری برای این موضوع نشود، بحران بیآبی میتواند مخربتر از یک سیل ویرانگر عمل کند، هر چند تمهیداتی از قبیل خط انتقال آب از خلیجفارس به فلات مرکزی یا استفاده صنایع از پساب شهری نیز مطرح شده که اجرایی شدن آنها به کندی دنبال میشود. اخیراً به دعوت وزارت فرهنگ تاجیکستان چند تن از استادان کاشی کار نیشابور به نمایندگی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی برای مرمت آرامگاه رودکی سمرقندی به تاجیکستان اعزام گشتند.

شماری گفته اند که رودکی به سال ٣٢٠ این کار بزرگ را انجام داده است؛ به هر حال سرایش کلیله باید پیش از سال ٣٢٦، سال بر کناری ابوالفضل بلعمی از وزارت سامانی صورت گرفته باشد نه بعد از آن. در جایی دیگر مولوی یکی دیگر از تنها چند واژهٔ متن اصلی رودکی را تغییر دادهاست که نشان از علاقهٔ وی به اشعار رودکی دارد. ۱۷- چند جزیره ی متعلق به ایران در خلیج فارس را نام ببرید. این چند بیت دیگر نیز ابیاتی باقی مانده از کلیله و دمنه است.

از قصائد باقی مانده رودکی و خصوصا از طولانی ترین آنها یعنی مادرمی معلوم می گردد که رودکی ساختار قصیده را به کاملترین شکل سنتی خود رسانده است. درپی آن بقعهای شبیه به آرامگاه عطار بر بالای گور وی ساخته شد که هم اکنون در روستای بنجرودک یا پنجکنت در ۱۷۰ کیلومتری شمال شهر دوشنبه و در خاک جمهوری تاجیکستان قرار دارد. بدنبال کشفیات صدرالدین عینی آرامگاه او در نیمهٔ قرن بیستم از روی شواهد مندرج در تذکرهها و تواریخ نوشته شده از سمرقند پس از مدتی گمگشتگی شناسایی شد؛ و استخوانهای وی که نشانهٔ کوری هم در آن بود یافتههای عینی را تثبیت کرد.

بی شک معروفترین شعر و سرودهٔ رودکی که در ادب فارسی سخت نیکو افتاده باشد همان غزلی ست که در بازگرداندن امیرنصر سامانی به بخارا سروده شدهاست. رودکی نیز قصیده ای می سراید و هنگامی که امیر سامانی صبوحی کرده بود، چنگ نواخته و آن تصنیف را با آواز می خواند؛ ابونصر سامانی پس از شنیدن شعر «بوی جوی مولیان» بدون کفش، هرات را به مقصد بخارا ترک می کند. این که رودکی کلیله و دمنه را به نظم در اورده است تردیدی وجود ندارد؛ اما این که رودکی در کدام سال کلیله را به نظم در اورده است؛ دیدگاه های گوناگون وجود دارد.

کار گروه ایرانی در این مرمت تنها بازسازی گنبد بقعهٔ رودکی به مساحت یکصد متر مربع به سبک افلاک نما، با بهرهگیری از کاشی فیروزهای بودهاست. اشعار او بارها بتوسط شاعران ایرانی مورد استقبال قرار گرفت و بارها در تضمینها از آنها استفاده شد. در یکی از این آیینها که در سال ۲۰۰۸ به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شد بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دربارهٔ شاعری رودکی در حضور جمع کثیری از سرشناسان علمی فرهنگی جهان، نمایندگان یونسکو و سفیران کشورهای مختلف گفت: «اشعار رودکی میتواند مبنای اتحاد جهانی قرار بگیرد چرا که رودکی شاعر خوبیها و عدالت بود».

شاید این معروفترین بیتی است که از کلیله به ما رسیده و به سبب محتوای بزرگی که دارد در میان مردم به نوع مثل سایر بدل شده است. رودخانه ارس در سال ۱۸۱۳ میلادی در پی عهدنامه ترکمنچای به عنوان مرز ایران و امپراطوری روسیه برگزیده شد و تمامی مناطق شمال این رود از ایران جدا و به خاک روسیه افزوده شد. بخش جنگل کاری بیشتر در قسمت شمال پارک و بخش چمن کاری بیشتر در جنوب پارک مشاهده می شود.

در انتهای راستروده، قسمت منبسط شدهای وجود دارد که آمپول راستروده یا «آمپول رکتال» (Rectal Ampulla) نامیده میشود. دریای خزر در گذشته بخشی از دریای تتیس بود که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل میکرد. روزنامه «اقتصاد پویا» در سرمقالهای مقصر خشک شدن دریاچه ارومیه را مردم و نمایندگانی دانست که برای تأمین نیازهای کشاورزی و خانگی آذربایجان بارها خواستار انتقال آب از رودخانههایی که به دریاچه ارومیه میریزند به شهر های دیگراستان استفاده شدند. نتیجهٔ پژوهشها این شد که کسی چشمان شاعر را درنیاوردهاست بلکه سر وی را روی آتش یا زغال گداخته گرفتهاند که موجب سوختن و کوری چشم وی گشتهاست.

آرال سی به مفهوم «دریایی از جزایر» است و دلیل انتخاب این نام نیز بیش از 1100 جزیره ای بوده که زمانی روی این دریاچه وجود داشته اند. آنها هرطور است خودشان را به کنار ساحل میرسانند و شروع به لذت بردن از آفتاب میکنند که آرامششان با صدای بلند ضبط صوتِ گروهی از اراذل و اوباشِ کمسن و سالی به رهبری برت (جک اُکانل) در هم میشکند. رودخانه های ساحل ایران تخلیه کوچکی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید