پرورش خروس لاری را تخصصی بیاموزید – بلدرچین دماوند

هر گاوداری نیاز به یک دام پزشک دارد. در این گاوداری های صنعتی بی شک مدیریت صحیح مهم ترین گام برای پیشبرد اهداف تولید می باشد . در اين بخش, اثر تنوع کيفی سيلوی علوفه بر احتياجات غذايي دام در برخی از روشهای مورد بررسی قرار می گيرد. تنوع در سرعت رشد گياهان علوفه ای همراهه با تهديد هجوم کرمهای انگلی به حيوانات در حال چرا, اغلب منجر به کاهش سرعت افزايش وزن, بخصوص در اواسط و اواخر فصل چرا می شود.

گوساله هايي که همراه با شير از انواع دانه های علوفه ای نيز استفاده می کنند غالباً سنگينتر و درشتر از گوساله هايي هستند که فقط از شير مادر تغذيه می نمايند. در اين روش فرصت بيشتری برای کنترل جيره و سرعت رشد حيوان نسبت به تغذيه دامها از چراگاه وجود دارد. لذا اکنون مدارک واضحی وجود دارند مبنی بر اينکه سيلوی حاصل از علوفه پژمرده شده نمی تواند نفع زيادتری مازاد بر آنچه که از طريق استفاده از سيلوی علوفه مستقيماً سيلو شده و به خوبی محافظت شده حاصل می شود, در جهت بهبود عملکرد دام يا بازده تبديل سيلو به افزايش وزن لاشه حيوان داشته باشد.

13. تدابیر لازم جهت به حد اقل رسانیدن تلفات خوراک را به عمل آورید. شکمبه ای که برای چندین هفته در طول دوره خشکی تعطیل بوده است، بایستی پرزهای خود را برای تولید اسیدهای چرب فرار (VFA) توسعه دهد که پیش سازهائی برای ساخت گلوکز در کبد هستند. بلال ) درو شود, تمايل بر اين است که از درصد دانه ذرت در جيره کاسته شود, اما چنانچه بللال ذرت علوفه ای برای توليد دانه ذرت به طور جداگانه برداشت شود؛ يعنی, سيلوی ذرت بدون بلال يا علوفه خشک بدون بلال ذرت(کاه ذرت ) تهيه شود, بايست کمبود انرژی اين نوع سيلو يا علف خشک را با افزودن به درصد دانه ذرت در بخش مواد متراکم(کنسانتره) جبران کرد.

عمق بدن گاو شیری را با خط کشهای مخصوص (کولیس) اندازه گیری می کنند . قدم مؤثری بردارند، میتوانند این مقاله مفید و کاربردی را تا انتها دنبال کنند. عصاره بابونه گاوی انتشار هیستامین را از سلولهایی که عامل آلرژی هستند، متوقف میکند؛ بنابراین میتوانیم تأثیرگذاری بر آلرژیها را یکی دیگر از خواص بابونه گاوی بدانیم. در ۷۵٪ موارد ویروس پاراآنفلوآنزا، و به خصوص نوع اول و دوم آن، عامل خروسک به شمار میرود.گاهی اوقات سایر ویروسها هم میتوانند باعث بروز خروسک شوند از جمله آنفلوآنزای Aو B، سرخک، آدنوویروس و ویروس سین سیشیال تنفسی (RSV). البته رکورد زایش 7 بره در یک بار زایش نیز در آمریکا برای این نوع دام ثبت شده است، تمامی این موارد حاکی از توانایی بالای این دام در تولید چندین بره در یک بار زایش می باشد.

البته این مورد را در نظر داشته باشید که در رابطه با متوسط وزن بره صحبت می کنیم. بر همين اساس, زمين لازم برای هر ردس دام به منظور تأمين علوفه چين اول برای تهيه سيلو, در مورد زمينهايي با حاصلخيزي کمتر از متوسط, متوسط و بيش از متوسط, به ترتيب 3000 مترمربع, 2500 مترمربع و 2000 مترمربع خواهد بود. زمينهای نا مرغوب تر از متوسط, ممکن است علوفه لازم برای تأمين نياز غذايي 1000 کيلوگرم وزن زنده گاو در زمان خروج از جايگاه بسته به مرتع را داشته باشد. مقدار زمين مورد نياز برای هر رأس گوساله, برای زمينهای حاصلخيز, 1000 مترمربع؛ برای زمينهای متوسط, 1500 متر مربع و برای زمينهايي با حاصلخيزی کمتر از متوسط, 2000 متر مربع است.

بااستفاده از 100 کيلوگرم کود ازته در هر هکتار زمين, 2/1 تن ماده خشک سيلوی علوفه برای هر رأس دام تأمين خواهد شد.اگر نياز به 5/1 تن ماده خشک سيلو باشد, زمين لازم برای هر رأس بايد به ترتيب,3500, 3000 و 2500 متر مربع باشد. زمينهايي که چين اول آنها به مصرف تهيه سيلو رسيده باشد, بايست تا رشد کافی علوفه در آنها مورد چرا قرار نگيرند تا علوفه در حال رشد مجدد در آنها فرصت رشد داشته باشند, در غير اينصورت؛ يعنی, اگر بلافاصله پس از برداشت, دامها را برای چرا وارد آنها کنيم , به دليل عدم وجود علوفه کافی و قابل چرا, مورد لگدمال شدن و به تعويق افتادن رشد مجدد قرار می گيرند.

براين اساس, پژمرده کردن علوفه, قبل از تهيه سيلو را می توان تنها در زمينه های تسريع در دروی محصول, کاهش مقدار پس آب سيلوی حاصل و هزينه کمتر در خصوص استفاده از افزودنی ها توجيه کرد. اما پس از برداشت(چين) اول برای تهيه سيلو و رسيدن علوفه به حد کافی رشد, می توان اين زمينها را به چرای دامها اختصاص داد. شير توليدی همانطور که می دانيم ارتباط به خصوصيات فردی و نژادی گاوها دارد و بايد دامدار گاوهای کم شير را بزودی شناخته و آنها را از گله خارج نمايد.

در خصوص تغذيه گاوهای گوشتی جوان با سيلوی ذرت علوفه ای, مصرف مکمل پروتئيني در جيره الزامیاست. روش متمرکز(توليد انبوه) مزايايي به اين شرح دارد:1- فرصت بيشتری برای کنترل تغذيه و در نتيجه, سرعت رشد حيوان در مقايسه با روش سنتی استفاده از مرتع و و مواد متراکم برای پرواربندی دامها وجود دارد. معمولا، نیاز به جابه جایی در گروههای اجتماعی پایدار نیز وجود خواهد داشت. تعدادی گوساله قابل پروار و نيز فروش تعدادی که پروار شده اند, کار را بطور مداوم فعال نگه داشت. بررسی های معدودی روی نتايج روش متمرکز پرواربندی گاو (در شرايط انگلستان) انجام شده است, اما آزمايشهای انجام شده در مزرعه تحقيقات دامپروری رزماند که نتايج انها در سال 1981 توسط هاردی به انجمن توليدات دامی انگلستان گزارش شده است, حاکی از آن است که می توان افزايش وزن يکنواختی در دامهای پروار شده در اين روش داشت.

اوردن افزايش وزن مطلوب, کاهش در محتوای انرژی سيلو منجر به مصرف مقادير زيادتری از مواد متراکم می شود. ايجاد تخمير ثانويه(تخمير بوتيريک) در سيلو نه فقط منجر به افزايش افت مواد مغذی می شود, بلکه باعث کاهش مصرف سيلو توسط دام نيز می شود. اثر ثابت بودن مقدار چربی و پروتئین شیر به ترتیب فقط بر ضرایب اقتصادی درصد چربی و پروتئین شیر تأثیر دارد. ۱۰- فاصله گوساله زایی در گاوهای دو منظوره کم و تعداد گوسالههای تولیدی در طول عمر بیشتر از نژادهای فقط تولید شیر بیشتر است. بنابراين, مقايسه های انجام شدهه نشان می دهند که عملکرد گاوهای گوشتی در حال رشد تغذيه شده با سيلوی حاصل از علوفه پژمرده بهتر از دامهايي است که با علوفه مستقيماً درو و سيلو شده تغذيه شده باشند.

مدارک فراوانی نيز وجود دارد مبنی بر اين که تأمين اسيدهای آمينه از سيلوی علوفه پژمرده شده می توانند تشريح کننده عدم پاسخ مثبت به افزايش وزن لاشه در دامهای تغذيه شده با اين نوع سيلو باشد. چگونگی محافظت سيلوی علوفه اثر مهمی بر ارزش آن در تغذيه گاوهای گوشتی دارد. نزدیک به ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح با تغییر زندگی انسان از شکارگری به کشاورزی و بدنبال توسعه مزارع، گاوهای وحشی به این کشتزارها هجوم میآوردند که به تدریج بشر توانست تعدادی از این حیوان را به اسارت درآورده و اهلی نماید.

داخل نمودار قرار داده شده در این صفحه علاوه بر نرخ 1400 قیمت سال 97 ، 98 و 99 را به طور کامل پوشش داده ایم. براساس نتایج آزمایشات انجام یافته در سال ۱۹۷۵توسط INRA در خصوص مقاومت به استرس حرارتی نشان دهنده سازگاری فوق العاده نژاد مونبلیارد می باشد. این دام ها به قصد استفاده مداوم در عملیات تولید شیر خریداری شده یا پروش یافته اند. تهيه دانه, منجر به افزايش شدت تراکم دام در واحد سطح زير کشت, کاهش اندکی در افزايش وزن روزانه و نيز کاهش درصد چاقی لاشه دامها می شود. توزیع گوشت گوسفندی دولتی تنظیم بازار نیز توسط این واحد صورت میگیرد.

زمینه مطالعه: ادیپونکتین یکی از مهمترین ادیپوسیتوکاینهای بافت چربی است که بواسطه گیرندههای AdipoR1 و AdipoR2 در تنظیم باروری جنس نر و ماده نقش دارد. از شير گرفتن گوساله ها بستگی به رشد و نمو آنها و مقدار شير مادرانشان دارد. به همین دلیل پرورش آنها بسیار سودآور است. یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام، که فوقالعاده عفونی و قابل انتقال است بیماری هزار چهره بروسلوز یا تب مالت بوده که گروه بسیار زیادی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا میسازد. با استفاده از تجربه: دامپروری جزء مشاغلی است که در صورت داشتن تجربه کافی میتوان آن را بهطور مستقل دنبال کرد و از عهده کارهای مربوط به آن برآمد.

دیدگاهتان را بنویسید