گاوبازی در اسپانیا – کارامون اسپانیا

در صورت استفاده از گاوآهن های برگرداندار نیمه سوار ابتدا جلوی دستگاه و سپس انتهای آن را به خاک بیندازید تا همه خيشها از خط حاشیه کار خود را آغاز کنند. در این روش زمین بزرگ را به قطعات متناسب با عرض کار گاوآهن و تعداد واحدهای خیش تقسیم بندی می کنند . سعی کنید علوفه های مورد تغذیه به قطعات ریز خرد نشوند و در صورت الزام از چنین علوفه هایی برای حفظ تعادل PH شکمبه و کاهش اسیدوز و دیگر ناراحتی های گوارشی بافرهای شیمیایی نظیر بی کربنات سدیم استفاده کنید. در این مقاله سعی شد به جنبه های کاربردی در مدیریت تغذیه گاوهای دور از زایش و گاوهای انتظار زایش پرداخته شود.

گزارش های اخیر نشان می دهند که گاو های جرزی در مقایسه با گاوهای هلشتاین دارای بعضی از مزایای آناتومی یا فیولوژیکی هستند. سایر تفاوت های نژادی در خصوص وزن کبد، بافت پستانی و بافت های دستگاه گوارش تفاوت معنی داری نشان ندادند. تفاوت معنی داری هم در جمعیت این نژاد در بین سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۷ به وجود نیامده است. گاو سیستانی برترین نژاد گاو گوشتی ایران است که در مقایسه با سایر نژادهای دامی کشور قابلیت های فراوان و بی نظیر دارد.گاو سیستانی تنها نژاد گاو گوشتی کشور است که استعداد افزایش گوشت را روزانه بین یک کیلو و 200 تا یک کیلوو 30 گرم دارد.فلورمیکروبی شکنبه گاو سیستانی به شیوه ای است که بسیاری از علف های هرز منطقه از جمله نی که داری فیبر بالایی است، هضم کرده و تبدیل به شیر گوشت می کند که بقیه دام های بومی ایران این توانایی را ندارند.یشینه نژاد گاو سیستانی در منطقه نشان می دهد که دارای رنگ های مختلف بوده و در تحقیقات نشان داده شده که گاوهای رنگی بیشتر در مناطق روستایی و گاو های با رنگ سیاه در اطراف دریاچه هامون پراکنده بوده اند.درصد شیر گاوهای رنگی نسبت به گاوهای سیاه بیشتر بوده اما گاوهای سیاه قابلیت تولید گوشت بیشتری دارند.60 درصد لاشه گاو سیستانی گوشت خالص بوده و این در حالی است که در بقیه دام ها نسبت درصد گوشت به لاشه 50 درصد است.

اطلاعات عملکردی حاصل از ۲۴۴،۳۷۳ راس گاو جرزی به طور متوسط روزانه ۲۱/۱۶ کیلوگرم شیر دارای ۴/۷۷ درصد چربی و ۳/۶۴ درصد پروتئین را نشان می دهد. این علتی است که چرا چربی شیر گاو جرزی نسبت به نژادهای دیگر سفت تر است. نژاد جرزی یکی از نژادهای اصلی است که فقط در ۳/۵ درصد گاوداری های ایالات متحده وجود دارد. آیا بین دو نژاد جرزی و هلشتاین تفاوتی وجود دارد؟ همچنین تحقیقات انجام گرفته با استفاده از مدل های کامپیوتری توسط دانشگاه ایالتی واشنگتن گزارش می کند که وقتی دو نژاد جرزی و هلشتاین در دامنه آسایش حرارتی قرار می گیرند، جمعیت گاو جرزی برای تولید مقدار پنیر یکسان نسبت به هلشتاین مقدار ۲۰ درصد خوراک کمتری احتیاج دارد.

چربی شیر گاو جرزی حاوی اسیدهای چرب زنجیره کوتاه بیشتری است که در بافت پستانی ساخته می شود و همچنین حاوی اسیدهای چرب زنجیره بلند کمتری است که از اسیدهای چرب در حال گردش حاصل می شود (از منبع چربی های خوراکی یا چربی در حال سوخت و ساز بدن). گاوهای جرزی میزان ۳۵ درصد فضولات کمتری نسبت به هلشتاین دفع کردند. هنگامی که ظرفیت مصرف خوراک به صورت انرژی خالص به ازای هر کیلوگرم وزن زنده متابولیکی (میانگین وزن بدن به توان ۷۵/۰) در نظر گرفته شد، هیچ تفاوت نژادی بین جرزی و هلشتاین یافت نشد.

توازن انرژی با استفاده از یک جیره کاملا مخلوط (TMR) حاوی ۵۰ درصد علوفه، ۵۰ درصد کنسانتره در طول یک دوره شیردهی کامل بر روی گاوهای شیرده چند شکم زا از طریق اتاقک تنفسی در مرکز تحقیقات منابع طبیعی بلتسویل مورد بررسی قرار گرفت. متاسفانه، تحقیقاتی که بتواند بازده ژنتیکی جرزی و هلشتاین را از طریق کالری متری تنفسی مورد ارزیابی قرار دهند نادر هستند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص­ های تنوع ژنتیکی (توزیع عدم تعادل لینکاژی، آماره هتروزیگوتی مشاهده ­شده و مورد انتظار، آماره Fis، توزیع فراوانی آلل های نادر، میزان اتوزیگوتی و تجزیه به مولفه­ های اصلی) در گاو هلشتاین با استفاده از نشانگرهای متراکم اسنیپ بود.

تنوع ژنتیکی و به­ تبع آن افزایش تجمعی میزان هم­خونی از جمله عوامل تهدید کننده صنعت پرورش گاو شیری محسوب می­ شوند. علاوه بر تولید شیر و ماده خشک مصرفی (DMI)، عوامل دیگری مانند: ژنتیک، نژاد، سن، دوره شیردهی، وضعیت آبستنی، وزن بدن، تغییرات وزن بدن و اندازه جثه بدن در میزان این شاخص موثر هستند. بنابراین، می توان پذیرفت که ظرفیت تولید شیر در این دو نژاد یکسان است. در این مطالعات تولید شیر به صورت مواد جامد شیر، تصحیح شده بر اساس چربی یا انرژی شیر بیان شد، در حالی که میزان مصرف خوراک براساس خوراک یا میزان انرژی خالص محاسبه شد.

نتایج مقایسه ای بازده انرژی گاوهای جرزی و هلشتاین از آزمایش های تولیدی به نظر می رسد که تکرار ناپذیر (ناپایدار) باشد (جدول). بعضی از مطالعات بازده بیشتری را برای جرزی گزارش می کنند (۲ تا ۱۱ درصد). محققان مربوطه برای استفاده از انرژی در روزهای ۴۹ ، ۱۵۴ یا ۲۷۱ روز شیردهی تفاوت های نژادی گزارش نکردند. مشابه همین نتیجه، در یک مطالعه جدیدتر در دانشگاه ریدینگ، پژوهشگران گاوهای شیرده جزری و هلشتاین را در سومین شکم زایش مقایسه کردند و تفاوتی را از نظر میزان تولید انرژی شیر به ازای وزن متابولیکی در جزری و هلشتاین نیافتند. با فرض وزن یکسان، پوست و ریه ها انتظار می رفت که در نژاد هلشتاین در مقایسه با جرزی به ترتیب برای پوست و ریه ها ۲۷ و ۲۱ درصد سنگین تر از جرزی باشد.

علاوه بر آن، میزان دفع کود در نژاد جرزی کمتر بود. بستر گاو باید در اصطبل های نیم باز مرتب خشک نگه داشته شده و به خصوص در زمستان که میزان بارندگی و رطوبت و سرما بیشتر است ، نهایت دقت در این مورد به عمل آید . علائم بدتر شدن تنفس عبارتند از: تند تند نفس کشیدن، نیاز به تقلای بیشتر برای تنفس، با هر بار نفس کشیدن ماهیچههای سینه به داخل کشیده میشوند. این گاو دارای سری ظریف، سینه ای فراخ و شاخی کوچک و پستانهایی شکیل و پر رشد می باشد اصیل ترین گاوهای هلشتاین رنگ پوستشان از مفصل مچ (کارپ) به پایین، کاملاً سفید می باشد که این مورد ساده ترین روش برای تعیین اصالت گاوهای هلشتاین است، البته میزان تولید شیر و تولید مناسب تحت تاثیر این ویژگی نمی باشد و این ویژگی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

استفاده از مکمل نیاسین که ممکن است از دوره ی خشک آغاز شده باید برای گاوهای پر شیر ادامه یابد. رحلت کردن : شب ماه خرمن میکند ای روز زین بر گاونه بنگر که راه کهکشان از سنبله پر کاه شد . او هم در یکی از پسکوچههای بازار مولوی که صبح تا شب فقط گذر چند کارگر و باربر بازار به آنجا میافتد، خانهای اجاره کرد و کفترها و خروسهایش را به آنجا برد. شاهنامه زبان، فرهنگ و ملیّت ایرانیان را حفظ کرد و فردوسی نگذاشت که تاریخ و روایتهای ملّی ایرانیان نابود شود و با مکتوب کردن شاهنامه، تاریخ و آرمانهای ساکنان ایرانزمین را جاودان کرد.

آن دسته از عزیزانی که قصد افزایش تعداد گوسفندان گله خود را دارند و میخواهند از قوچ های قدرتمند و مناسب برای تولید مثل در گله خود استفاده کنند، می توانند نسبت به خرید گوسفند رومانوف با قیمت مناسب اقدام نمایند. برای مثال: قیمت گوسفنده زنده در ساعات اولیه روز عید قربان بسیار بالا بوده در ساعات پایانی قیمت آن کاهش می یابد. اما در ۱۰۰ روز دوم، گاوهای هلشتاین از نظر بازده غذایی، برتری نشان دادند. این گیاه برای رشد مناسب نیاز به حداقل شش ساعت نور مناسب و روشن در طول روز را دارد. دمای ۱۰ تا ۱۵ درجه سانتیگراد موجب میشود که گیاه شما به دوره استراحت خود نرود.

اگر گوساله به دنیا آمده نر باشد معمولاً در سن جوانی ذبح میشود تا از آن گوشت تولید گردد. اما در شمال ایران و نواحی کناره ی دریای مازندران به دلیل فرهنگ بومی مردم ترکمن و علاقه وافر آن ها به جنگ لاری در این نواحی از بهترین های تمام ایران حتی افغانستان یافت میشود که با ترکیب انواع مالای و افغان با لاری ایرانی انواع جنگی منحصر به فردی یافت می شود.در نواحی غرب دریا و بندر انزلی هم جنگ لاری به یکی از سرگرمی های مهم ی تبدیل شده است که همراه شرط بندیهای میلیونی می باشد! تهیه گوساله در وزن های مختلف با بهترین کیفیت جنس و قیمت گوساله ماده خرید از میدان دام بندر ترکمن .

مطالعات دیگری در انگلستان و ایالات متحده آمریکا برای مقایسه ظرفیت هضمی جرزی در مقایسه با هلشتاین انجام شده است و هیچکدام از این مطالعات تفاوت هایی را کشف نکرده اند. بر اساس بررسی منابع علمی، مدارک کافی وجود ندارد که تفاوت نژادی از نظر بازده انرژی بین نژادهای جرزی و هلشتاین پرورشی در شرایط بسته پیشنهاد دهد. در بررسی حذف گاوها به تفکیک فصول سال ملاحظه شد حذف به علت شیوع بیماری ورم پستان در فصول بهار و تابستان بیشتر از حد انتظار و در فصول پاییز و زمستان این مقدار کمتر از حد انتظار است. تعداد زایش و تعداد گوساله دهی و عمر اقتصادی از نژاد هلشتاین آمریکا، کانادا و اروپا بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید