گاو نژاد سمینتال گوشتی و شیری

برای بررسی لنگش در گاو شیری با مقایسه پای گاو و انسان متوجه می شویم که سطح برای هر دو یکسان است اما وزنی که گاو بر پاهای خود متحمل می شود چندین برابر وزنی است که پاهای انسان متحمل می شود. از دست رفتن جنین بین روزهای 28 و 61 بعد از تلقیح مصنوعی در گاوهای زایش اولی تفاوتی نداشت (12.8 درصد در شاهد در برابر 14.6 درصد گروه متیونین) با این حال از دست رفتن آبستنی در گروه متیونین در گاوهای چند شکم زا با شاهد، تفاوت معنی داری داشت (19.6 درصد در شاهد در برابر 6.1 درصد در متیونین).

در این آزمایش گاوها از یک جیره TMR مرسوم (بر پایه سیلاژ ذرت و یونجه خشک و هیلاژ) تغذیه شدند. افزودن متیونین حفاظت شده به جیره خوراک دام گاوهای هلشتاین سبب بهبود غلظت متیونین در سرم خون گاوها در دورههای خشکی و شیردهی میشود. گاوها تلقیح شدند و آبستنی آنها در روز 28 از طریق آزمایش خون و در روزهای 32، 47 و 61 توسط دستگاه سونوگرافی آزمایش شد. ولی بسیار چابک، سریع و شلوغ می باشند، خروس های مینیاتوری نیز بسیار شجاع می باشند به طوری که به آنها لقب جنگجو را داده اند. ولی بسیار چابک، سریع و شلوغ میباشند، خروسهای مینیاتوری نیز بسیار شجاع میباشند به طوری که به آنها لقب جنگجو را دادهاند.

اطلاعات مربوط به 9 آزمايش که در آنها از سيلوی علوفه مرغوب به عنوان تنها خوراک و يا همراه با مکمل ها برای تغذيه گاوهای هم سن و هم وزن از نژاد فريزين و آميخته های آنها استفاده شده, در شکل 8 -6 آورده شده است. اثر افزايش مصرف سيلوی ذرت در جيره دام روی شدت تراکم دام در واحد سطح و نيز روی افزايش وزن روزانه حيوان در جدول 9- 6 آورده شده است.

متوسط افزایش وزن روزانه 904 گرم. البته این مورد را در نظر داشته باشید که در رابطه با متوسط وزن بره صحبت می کنیم. پیش از بحث درباره بازی خروس جنگی، بهتر است ببینیم این اصطلاح و بازی از کجا آمده است. ممکن است در جلو گاو آهن قطعه قمه ای شکل و یا یک دیسک به نام پیش بر کاردی قرار داشته باشد که به باز کردن و شکافتن خاک کمک می نماید.

رشد کامل این جنینها نیاز به سرم داشت و هنگامیکه سرم موش استفاده شد رشد آنها به طور طبیعی پیش رفت. در این مطالعه برای اولین بار بیان ژنهای سیستم ادیپونکتین در مراحل مختلف سیکل فحلی گاو در بافتهای هیپوفیز و هیپوتالاموس مورد مطالعه قرار گرفت. این دام به عنوان یکی از بهترین نژاد گوسفندان چند قلوزا در جهان شناخته می شود که با ثبت رکورد های تولد 9 بره در روسیه در یک زایش و 7 بره در یک بار زایش در آمریکا، موفق شده است تا نام خود را به عنوان بهترین نژاد در این رابطه ثبت نماید.

مطالعات متعددی در مورد تاثیر مکمل مس و روی به روی تولید مثل وجود دارد به طوری که Ballantine و همکاران به تاثیر مثبت این مکمل به روی میزان باروری تاکید کردند (6)، در حالی که نشان داده شده است که مکمل مس و روی موجب افزایش میزان باروری می­شود (15و 28). همچنین گزارش شده است که کمبود مس و روی موجب افزایش درصد مبتلایان به بیماری متریت و ورم پستان می­گردد (10). لذا بر آن شدیم تا تاثیر استفاده از مکمل خوراکی روی و مس را بر روی میزان لنگش و کارایی تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین بررسی کنیم.

زمینه مطالعه: ادیپونکتین یکی از مهمترین ادیپوسیتوکاینهای بافت چربی است که بواسطه گیرندههای AdipoR1 و AdipoR2 در تنظیم باروری جنس نر و ماده نقش دارد. در تغذيه گاوهای گوشتی مسن تر(سنگين تر از 230 کيلوگرم وزن زنده), مصرف سيلوی ذرت همراه با مکمل از نوع ازت غيرپروتئينی(اوره) در صورتی که مواد معدنی و ويتامين ها به حد کافی در دسترس باشدع رضايتبخش بوده است. در خصوص تغذيه گاوهای گوشتی جوان با سيلوی ذرت علوفه ای, مصرف مکمل پروتئيني در جيره الزامیاست. محتوای پروتئين خام ذرت علوفه ای پايين است. مطابق با عقاید سنتی او ابتدا یک باپتیس بوده است و در منطقه ای که امروزه به Small Well of Saint Cernin شناخته می شود زندگی می کرده است.

ذرت علوفه ای يکی از مهمترين محصولات کشاورزی در نياست. با شدت تمرکز(Stocking rate) 8 رأس گاو در هر هکتار علوفه گندميان, آينده روشنی برای اين روش و رسيدن به سود خالص نسبتاً بالا وجود دارد. گاوهایی که متیونین دریافت کردند دارای تجمع بیشتری از چربی روی جنین (7.3 واحد) در مقایسه با گاوهای دریافت کننده جیره شاهد (3.7 واحد) بودند. برای انتخاب یک گاو شیری یا گوشتی خوب، بایستی از بهترین نژاد اصلاحشدهی آن استفاده کنیم زیرا ازنظر صنعتی اقتصادی میباشد و میتوان سود بیشتری را بهدست آورد. در ادامه این مقاله از بخش ایده های پولساز غیر اینترنتی به معرفی و ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با گوسفندان نژاد رومانف می پردازیم.

همچنین این گاو آهن قابلیت اتصال به تراکتور را داشته و از نظر نحوه اتصال به سه صورت سوار، نیمه سوار و کششی می باشد. در صورت استفاده از اين روش, مجموع مواد متراکم استفاده شده برای هر رأس دام در طول دوره پرواربندی حدود 600 کيلوگرم خواهد شد. برای مثال، تغذیه موشهای ماده با یک جیره دارای پروتئین پائین در طی دوره قبل از جفت گیری و آبستنی، به کاهش غلظت اسیدهای آمینه در مایع رحم، سرم خون و ترکیب اسیدهای آمینه جنین در مرحله بلاستوسیت (روز هفتم تا هشتم تشکیل جنین) منجر شد. باید به این نکته توجه کرد که کمبود کلسیم یا فسفر در خون، تولید ویتامین D3 و انتقال آن به کلیه را افزایش می دهد تا بدین طریق با افزایش بازجذب این دو عنصر، مقادیر آنها در خون افزایش یابد.

کلیه ی دام هایی که در بازه زمانی مرداد ماه 1389 تا مرداد ماه 1390 در مدت 12 ماه زایش داشتند وارد مطالعه شدند. در یک مطالعه در دانشگاه فلوریدا، میزان احتیاجات اسیدآمینه متیونین برای جنین کشت داده شده قبل از کاشت (روزهای هفت و هشت) تعیین شد. تعیین مراحل مختلف سیکل استروس (پرو استروس، مت استروس، ابتدای لوتئال، انتهای لوتئال) بر اساس ارزیابی ماکروسکوپی تخمدانها و رحم انجام گرفت. پژوهشگران دانشگاه کرنل و فلوریدا نشان دادند که اگر گاوها در ابتدای دوره شیردهی بیش از یک نمره بدنی (BCS) از دست بدهند، در نتیجه شانس باروری آنها کاهش مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید